Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Ny doktorgrad: Klassifisering og behandling av uspesifikke korsrypggplager

Kjartan Vibe Fersum disputerer onsdag 27. april for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Classification and targeted treatment of patients with non-specific chronic low back pain” Ryggplager i befolkningen er svært vanlig, men det har likevel vist seg vanskelig å finne en spesifikk diagnose i opp til 85% av tilfellene. Mange ryggpasienter blir spontant bedre uansett behandling, men nesten halvparten kan få tilbakefall og langvarige symptomer.

Hovedinnhold

Som et resultat av å ikke få en spesifikk diagnose har det resultert i usikkerhet omkring hvilken behandling som hjelper for hvem. Til tross for mange studier på kroniske ryggplager, er det ikke evidens for at single intervensjoner rettet mot dette multikomplekse problemet har ført frem. Nyere forskning viser at disse plagene ofte er sammensatt av uhensiktsmessige kognitive, bevegelses- og livsstilsmessige komponenter som er med på å skape en ond smertesirkel. Det foreligger få validerte klassifikasjonssystemer for ryggsmerter som har et biopsykososialt utgangspunkt. Disse har heller ikke vært testet i randomisert kontrollerte studier. Professor Peter O’Sullivan fra Australia har siden 1997 jobbet med et slikt klassifikasjonssystem som inkorporerer alle disse ulike dimensjonene i undersøkelse og behandling av bakenforliggende mekanismer hos kroniske ryggpasienter.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.04.2011, kl. 15.00. Oppgitt emne: "The O'Sullivan Classification System for low back pain: underlying principles and implications for clinical practice"
Sted: Bygg for biologiske basalfag (Auditorium 2), Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.04.2011, kl. 10.15. Bygg for biologiske basalfag (Auditorium 2), Jonas Lies vei 91.