Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Får forskjellene mellom fenomenologi og hermeneutikk for mye betydning?

Leder fra Karin Dahlberg, professor, Eva Gjengedal, professor & Målfrid Råheim, ass. professor

Hovedinnhold

Det diskuteres om forskjellene er mer knyttet til filosofien eller til metodologisk praksis.

Les mer:

http://www.polarresearch.net/index.php/qhw/article/viewArticle/5800