Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Gå på jobb eller ikke når syk -- hva er avgjørende?

I denne kvalitative studien ble 263 bilmekanikere intervjuet om hva som er avgjørende for om de blir hjemme eller går på jobb når de føler seg syke

Hovedinnhold

Bilmekanikerne uttrykte en sterk vilje til å gå på jobb til tross for sykdom.
Tre temaer var sentrale i beslutningsprosessen: 1) Erfart grad av sykdom; 2) gå på jobb som en daglig rutine; 3) selve jobben, med fokus på arbeidsoppgaver, kolleger, kunder og arbeidsmiljø

Forfattere:
Tone Morken, Inger Haukenes og Liv Heide Magnussen

Publisert online i BMC Public Health 2012, 12:813

Les sammendrag og artikkel:
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/813/abstract