Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Opptak til Masterprogram i Helsefag Studieretning Fysioterapivitenskap

Hovedinnhold

MASTERPROGRAM I HELSEFAG

Studieretning FYSIOTERAPIVITENSKAP

Dette masterprogrammet egner seg for fysioterapeuter som ønsker forskningskompetanse innen eget fagfelt. Ved Seksjon for fysioterapivitenskap drives forskning og undervisning innen satsingsområdene:

  • Nevrorehabilitering
  • Muskel- og skjelettlidelser
  • Balanse- og gangfunksjon
  • Målemetoder og evalueringsformer

Se info om seksjonen: https://www.uib.no/fg/fysioter

Masterprogrammet kan gjennomføres som et heltidsstudium over 2 år, eller som et deltidsstudium. Undervisningen er organisert i korte samlinger 3 ganger i semesteret. Arbeidet med masteroppgaven utgjør halve studiet.

Søknadsfrist: 15.april 2010

For nærmere informasjon om innhold, opptakskrav og søknadsprosedyre for masterprogram i helsefag se https://www.uib.no/studieprogram/MAMD-FYST
Institutt for samfunnsmedisinske fag, tlf. 55 58 61 00
e-post: studie@isf.uib.no