Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Virtual Reality training

VIRTUES – Virtual Reality Training for Upper Extremity after Stroke

Er Virtual Reality (VR) trening en effektiv og motiverende tilnærming for å gjenvinne armfunksjon etter et hjerneslag? VIRTUES er et samarbeidsprojekt mellom 5 forskjellige rehabiliteringsinstitusjoner i Norge, Danmark og Belgia. Vi vil undersøke om VR-trening forbedrer motorisk funksjon i arm i subakutt fase etter hjerneslag mer enn vanlig trening. Pasientenes og terapeutenes tilfredshet med VR-treningen og kostnadseffektivitet vil også bli undersøkt

Hovedinnhold

Cirka to tredjedeler av pasienter med hjerneslag har nedsatt motorisk funksjon i en arm som begrenser evnen til å utføre daglige aktiviteter og integrasjon i yrkeslivet. Nyere teknologi-baserte rehabiliteringssystemer som Virtual Reality (VR) eller virtuell trening gir pasientene mulighet til å trene armen ved hjelp av spesialtilpassede dataspill på en intensiv og motiverende måte. Pasienten utfører motoriske oppgaver som er relatert til daglige aktiviteter. Dataspillene kan tilpasses den enkelte pasientens ferdigheter, og vanskeligheten kan økes gradvis etterhvert. VR-trening er en relativt ny behandlingstilnærming.  Resultater fra flere små studier med få deltakere tyder på at VR-trening kan være en verdifull behandlingstilnærming innen nevrorehabilitering, men effekten har ikke blitt undersøkt i større, randomiserte studier. I dette prosjektet vil vi undersøke om VR trening  i tillegg til vanlig rehabilitering forbedrer armfunksjon etter hjerneslag mer enn vanlig trening.

For mer informasjon se prosjektets hjemmeside: www.uib.no/en/project/VIRTUES  

Kontakt: Iris.Brunner@igs.uib.no