Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Nakke- og ryggkongress

Nasjonal tverrfaglig nakke- og ryggkongress i Bergen

Den 3. nasjonale tverrfaglig nakke- og ryggkongressen ble arrangert i Bergen 2. -4. april 2014.  Jan Sture Skouen, Tone Morken and Kjartan Vibe Fersum i arrangørkomiteen forteller om et vellykket arrangement med ca. 300 deltakere.

ryggsøyle
Foto/ill.:
colourbox

Hovedinnhold

I tillegg til bidrag fra norske forelesere var det interessante innlegg fra danske, sveitsiske, canadiske, australske, engelske og tyske forskere. Kongressen hadde som mål å gi deltakerne oppdatert viten innen basal og klinisk forskning med særlig vekt på håndtering av pasienter i primærhelsetjenesten. Tove Ask fra UiB fortalte om prosjektet Funksjon, aktivitet og arbeid (FAktA) og presenterte resultater fra funksjonsvurdering av 250 helsearbeidere med muskel- og skjelettplager. Link til kongressens hjemmeside her: http://www.nakkeogrygg.com