Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Møter i forskningsgruppen

Møter i forsknings og faggruppen i fysioterapi, høsten 2014

Her finner du alle møter i forskningsgruppen i fysioterapi i høst 2014.

Hovedinnhold

MØTER i FORSKNING OG FAGGRUPPEN I FYSIOTERAPI, HØSTEN 2014

DATO

STED

TIDSPUNKT

EMNE

ANSVARLIG

August

28.

Elisabet Ljunggrens rom

1400-1600

Laserbehandling ved skuldertendinopati (doktorgradsprosjekt)

·       En systematisk oversikt

·       Forskning på effekt av ulike bølgelengder

Sturla Haslerud

Ingvil Fjell Naterstad 

Jan Bjordal

September

04.

Elisabeth Ljunggrens rom

1200-1300

1300-1330

Fagmøte

Forskningsgruppemøte

Målfrid Råheim

Liv Inger Strand

25.

Spissøen

1400-1600

Utvikling av spørreskjemaer ved hjelp av Rasch analyse. Hva innebærer denne analysen? Prosedyrer og erfaringer fra to forskningsprosjekt

Tove Dragesund, Nic Eland, Alice Kvåle og Liv Inger Strand

Oktober

  9.

Spissøen

1400-1500

1500-1530

Fagmøte

Forskningsgruppemøte

Målfrid Råheim

Liv Inger Strand

30.

Spissøen

1400-1600

Fysioterapi ved hofteartrose, - en pilotstudie våren 2014

Studiedesign, effektmål, intervensjon (hofteskole, Basic Body Awareness Therapy). Resultater etter 4 mndr - veien videre

Liv Inger Strand, Aarid Olsen,

Heid Nygård

November

13.

Elisabeth Ljunggrens rom

1400-1500

1500-1530

Fagmøte

Forskningsgruppemøte

Målfrid Råheim

Liv Inger Strand

27.

Elisabet Ljunggrens rom

1400-1600

Kvalitet i bevegelse: Hva legger vi i dette begrepet innenfor ulike behandlingstilnærminger? Hvordan dokumenteres kvalitet?

Bobath, Classification-based cognitive functional therapy,Basic Body Awareness Therapy, Psykomotorisk fysioterapi

Bente Gjelsvik,

Kjartan Fersum

Liv Helvik Skjærven

Tove Dragesund

Desember

  4.

Spissøen

1400-1500

1500-1530

Fagmøte

Forskningsgruppemøte

Målfrid Råheim

Liv Inger Strand

11.

Gogstad rommet

1400-1600

Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende eldre

Aktivitetsnivå 4 år etter hjerneslag

Hanne Tuntland

Mona Aaslund