Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
World disability prevention conference

Lederes strategier ved oppfølging av ansatte med muskel-og skjelettplager

PhD student Tove Ask presenterer en poster med tittelen: Supervisors' strategies in follow-up of employees with musculoskeletal pain. A focus group study

World disability prevention conference in Toronto
Foto/ill.:
WDPI

Hovedinnhold

Den 3. WDPI konferansen "Implementing Work Disability Prevention Knowledge" blir avholdt i Toronto September fra 29 september til 1.  October 2014.

Konferansen er et internasjonalt forum for forskning og implementering av kunnskap om forbyggelse av sykefravær, arbeidsuførhet og intergrasjon i arbeidslivet.

http://wdpi2014.iwh.on.ca/home

Tove Ask presenterer første resultater fra sitt doktorarbeid. Resultatene fra fokusgruppe-intervjuene tyder på at strategiene som ledere anvender påvirker håndtering av sykefraær. En bedre balanse mellom støtte og krav til de ansatte anbefales.