Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Tendinopati

Fysioterapeutisk behandling av tendinopati i primærhelsetjenesten

Hovedmålet med dette prosjektet er å kartlegge privatpraktiserende fysioterapeuters tendinopatibehandling i primærhelsetjenesten og å teste ut om en nyutviklet behandlingspakke kan forbedre behandlingsresultat ved kronisk Achillestendinopati.

Hovedinnhold

På tross av svak vitenskapelig dokumentasjon (Coombes et al., 2010) behandles ofte tendinopatier med legemidler og kirurgi. Tendinopati er muligens blant de hyppigste diagnosene som behandles av fysioterapeuter i primærhelsetjenesten, og fysioterapeuters behandling av tendinopati kan bestå av en eller flere ulike behandlingsformer (Vasseljen and Hansen, 2002). Vi mangler imidlertid kunnskap om hvilke behandlingsformer som faktisk benyttes av fysioterapeuter mot tendinopati.

En nyere systematisk litteraturstudie av konservativ behandling trekker spesielt frem eksentrisk trening, laserbehandling og sjokkbølgebehandling som selvstendige behandlingsformer med god vitenskapelig dokumentasjon mot Achillestendinopati (Sussmilch-Leitch et al., 2012). Så vidt vi kjenner til så finnes det ingen studier som kombinerer alle disse tre behandlingsformene. Dette prosjektet tar sikte på å kartlegge fysioterapeuters bruk av ulike behandlingsformer ved tendinopati, identifisere noen optimale doseringsparametre for sjokkbølge- og laserbehandling, og å teste ut klinisk en antatt optimal behandlingskombinasjon mot kronisk Achillestendinopati.

Stipendiat: Ingvill Fjell Naterstad
Hovedveileder: Professor Jan Magnus Bjordal
Medveiledere: Jón Joensen Ph.d., Rodrigo Alvaro Brandão Lopes-Martins

Kontaktperson: Ingvill Fjell Naterstad
Ingvill.naterstad@igs.uib.no
Tlf 95166561