Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Smerte og demens

7. Internasjonale kongress om smerte og demens i Bergen 24.-25. april 2015

Smerte og demens - fremtidige perspektiver. Smerte hos personer med demens er krevende å evaluere og behandle. Dette fører til stor lidelse hos pasienter, pårørende og helsearbeidere. Videre kan ubehandlet smerte utløse symptomer som agitasjon, depresjon og søvnproblemer.

skog i skumring
Foto/ill.:
colourbox

Hovedinnhold

Den 7. internasjonale kongressen om «Smerte og demens» blir nå arrangert av den europeiske COST-gruppen (TD1005), som inkluderer forskere fra 14 europeiske land og Australia, støttet av Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Forksningsgruppe i fysioterapi og Senter for alders- og sykehjemsmedisin.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen!
Program og påmelding finnes på
http://tiny.cc/wlzwqx
Abstracts sendes innen 15.02.2015

Se også vedlegg.