Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Artikkel i Aftenposten

Gangfarten avslører eldres helse

I en artikkel i dagens Aftenposten omtales ganghastighet og hvordan hvor fort vi går er en mektig indikator på vitaliteten til denne personen

Eldre på tur
Foto/ill.:
colourbox

Hovedinnhold

 

Sammen med forskerkollegaer har Mona Kristin Aaslund, post doktor ved Universitetet i Bergen og spesialist i nevrologisk fysioterapi ved Haukeland universitetssykehus de siste årene vært opptatt av ganghastighetens betydning for helse og levealder, og skrevet en fagkronikk om dette temaet. I store amerikanske studier er det funnet at ganghastighet har vist seg å være en viktig indikator for helse og levetid, og det er foreslått skjæringspunkter i forhold til risiko for uønskede hendelser på henholdsvis 1 m/s (gult lys) og 0.6 m/s (rødt lys).

 

Les hele artikkelen her: http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Gangfarten-avslorer-eldres-helse-7992617.html