Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Sykefravær

Ryggplager, sykefravær og uføretrygd

Ny artikkel i det norske legetidsskriftet som omtaler ryggplager, sykefravær og uføretrygd. Hva finnes av dokumentert kunnskap angående tiltak som kan redusere sykefraværet.

en kontoransatt med ryggsmerter
Foto/ill.:
colourbox

Hovedinnhold

 

I en kronikk publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening presenterer professor Jan Sture Skouen konkrete forslag for å implementere kunnskap som kan redusere sykefraværet.

Les mer:
http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2015/1567-8.pdf