Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Sykefravær

Hvorfor velger helsearbeidere med muskleskjelettplager å gå på jobb eller sykmelde seg?

Kine Melfald Tveten og Tone Morken spurte hvorfor kvinner med muskelskjelettplager i pleie- og omsorgssektoren velger å gå på arbeid eller benytte egenmelding. Artikkelen har nå blitt publisert i Occupational Medicine.

Heklsearbeider med pasient
Foto/ill.:
colourbox

Hovedinnhold

Studien var knyttet til FAktA-prosjektet som rekrutterte informanter til et kvalitativt intervju om erfaringer om å gå på jobb eller melde seg syk på grunn av muskel og skjelettplager.

Kan du fortelle om en dag hvor du våknet opp med muskel- og skjelettplager og var usikker på om det var riktig å gå på jobb? Hva er det som påvirket din beslutning? Dette var spørsmål kvinnene ble stilt, og de hadde mange erfaringer de ville dele. Kvinnene hadde en høy terskel for å melde seg syk, og bruk av egenmelding var ingen anvendt strategi for å håndtere muskel og skjelettplager. Flere av kvinnene hadde gjort et bevisst valg om å arbeide deltid, ettersom de syntes arbeidet var såpass fysisk og psykisk krevende at fulltidsarbeid ville resultere i sykefravær. Fysisk aktivitet og tilpasninger på arbeidsplassen gjorde det mulig å gå på jobb til tross for plager. Beslutningen om å gå på jobb eller ikke medførte et etisk dilemma med motstridende normer.  På den ene siden fikk de dårlig samvittighet og skyldfølelse ovenfor kollegaer og pasienter ved å melde seg syk, og på den annen side dårlig samvittighet over ikke å ta hensyn til egen helse, dersom de gikk på jobb til tross for at de syntes de burde vært hjemme.

Studien ble gjort i forbindelse med masteroppgaven til Kine Melfald Tveten som tok masterprogram i helsefag-fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tone Morken og Randi Sviland var veiledere på oppgaven.

Les artikkelen her:
http://occmed.oxfordjournals.org/content/early/2015/12/13/occmed.kqv200.full?keytype=ref&ijkey=S8dzNBzP2zDuG48