Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Artikkel i forskning.no

Hverdagsrehabilitering i forskning.no

Forskning.no omtaler studien om hverdagsrehabilitering som Hanne Tuntland, doktorgradsstidendiat ved Universitet i Bergen og hennes medforskere har gjennomført.

mann med støvsuger
Foto/ill.:
Kristin Skrede/ Britt Aaslie-Fjell

Hovedinnhold

Forskere studerte 60 personer hvor den ene halvparten fikk ordinær behandling, mens den andre halvparten fikk hverdagsrehabilitering. Funnene viser en betydelig forskjell der gruppen som fikk hverdagsrehabilitering skårer langt bedre enn gruppen som fikk ordinær behandling når det gjelder utførelse av daglige aktiviteter og tilfredshet med egen utførelse.

Les hele saken her: http://forskning.no/aldring-helsetjeneste-helseadministrasjon/2015/12/bedre-eldre-som-far-bestemme-selv