Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Disputas Tove Ask

Redusert fysisk funksjon hos sykmeldte helsearbeidere

Tove Ask disputerer 22. juni med avhandlingen: «Functional evaluation and work participation of health care workers». Muskel- og skjelettplager er blant de vanligste grunner til sykefravær og uføretrygd i Norge og andre vestlige land. Helse- og sosialsektoren er den sektor med høyest sykefraværet.

Sykepleier som hjelper pasient opp i sengen
Foto/ill.:
colourbox

Hovedinnhold

Økt kunnskap om funksjonsnivået hos personer med muskel- og skjelettplager og hva som kjennetegner de som er sykmeldt vs. ikke sykmeldt er viktig for å finne de beste tiltak for denne gruppen.
Helsearbeidere som var sykmeldt eller sto i fare for å bli sykmeldt på grunn av muskel- og skjelettplager ble invitert til en funksjonsundersøkelse hvor i alt 250 helsearbeidere i Bergen kommune deltok. Funksjonsundersøkelse bestod av spørreskjema om funksjon, helse og smerte og i tillegg ble deltakerne testet for utholdenhet, styrke, bevegelse, avspenning og løftekapasitet. Studiene viste at helsearbeidere som var fullt sykmeldt pga. muskel- og skjelettplager hadde lavere fysisk funksjonsnivå enn de som var i jobb tross plager.
Funksjonsvurderingen ga deltakerne økt kunnskap om sterke og svake sider og om hvordan de kunne håndtere sine muskel- og skjelettplager.

Hovedveileder: Professor Alice Kvåle
Medveiledere: Professor Jan Sture Skouen og førsteamanuensis Liv Heide Magnussen


Prøveforelesning:    Onsdag 22. juni 2016 kl. 10.15
Oppgitt emne:            “Forebygging av muskel-skjelett plager og sykefravær i helsesektoren”

Disputas:                  Onsdag 22. juni 2016 kl. 12.15
Sted:                         Stort auditorium, Haukeland universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65