Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe i fysioterapi

Trening med VR utstyr er like effektiv som konvensjonell trening. Det viser ny forskning fra Universitet i Bergen som nylig ble publisert i Neurology.
Resultatene fra studien tyder på at pasienter med uttalt parese i en arm etter hjerneslag er mer aktive når de trener med virtual reality enn hvis de trener konvensjonelt
Den første Nordiske sommerskolen for nevrorehabilitering finner sted i Falsterbo, Sverige fra 21. til 23. September.
Tove Ask disputerer 22. juni med avhandlingen: «Functional evaluation and work participation of health care workers». Muskel- og skjelettplager er blant de vanligste grunner til sykefravær og uføretrygd i Norge og andre vestlige land. Helse- og sosialsektoren er den sektor med høyest sykefraværet.
Forskiningsgruppen i Fysioterapi deltar på WCNR i Philadelphia, 10 - 13 Mai, 2016.
Forskning.no omtaler studien om hverdagsrehabilitering som Hanne Tuntland, doktorgradsstidendiat ved Universitet i Bergen og hennes medforskere har gjennomført.
Kine Melfald Tveten og Tone Morken spurte hvorfor kvinner med muskelskjelettplager i pleie- og omsorgssektoren velger å gå på arbeid eller benytte egenmelding. Artikkelen har nå blitt publisert i Occupational Medicine.
I denne første randomiserte kontrollerte studien på hverdagsrehabilitering i Europa, ble hverdagsrehabilitering funnet til å være en bedre intervensjon enn standard behandling.
Forskings- og kurssamarbeid mellom Forskningsgruppen i fysioterapi ved IGS og Ortopedisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.
Håkon Hofstad disputerte 2. november 2015 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: “Early Supported Discharge after stroke in Bergen. Effects on functional outcome and outcome predictors studied in a threearmed randomised controlled trial comparing rehabilitation in a day unit and in the patients`homes with treatment as usual”
Ny artikkel i det norske legetidsskriftet som omtaler ryggplager, sykefravær og uføretrygd. Hva finnes av dokumentert kunnskap angående tiltak som kan redusere sykefraværet.
I en artikkel i dagens Aftenposten omtales ganghastighet og hvordan hvor fort vi går er en mektig indikator på vitaliteten til denne personen
Forskningsgruppen i fysioterapi deltar med mange postere og muntlige presentasjoner på Fysioterapikongressen i Lillestrøm, 4.- 6. mars 2015
Mens tidligere studier har vektlagt betydningen av psykososiale forhold for arbeidsdeltakelse, viste denne studien at redusert fysisk funksjon var sterkere assosiert med å være sykmeldt enn psykososiale forhold.
Smerte og demens - fremtidige perspektiver. Smerte hos personer med demens er krevende å evaluere og behandle. Dette fører til stor lidelse hos pasienter, pårørende og helsearbeidere. Videre kan ubehandlet smerte utløse symptomer som agitasjon, depresjon og søvnproblemer.
Jan Magnus Bjordal er en av tre kandidater som er nominert til Fysioterapi Fondets forskerpris med sin abstract «Fra ultralydsbehandling til laserbehandling. Kunnskapsbaserte og økonomiske årsaker til endringer av avtalefysioterapeuters bruk av fysiskalske behandlingsformer?» .
Har økonomiske incentiver fått fysioterapeuter til å satse mer på gruppebehandling? Artikkelen til Professor Jan Magnus Bjordal og medforfattere skaper debatt.
Protokollet til VIRTUES studien har blitt publisert i BMC Neurology: Virtual reality training for upper extremity in subacute stroke (VIRTUES): study protocol for a randomized controlled multicenter trial.

Sider