Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe i fysioterapi

PhD student Tove Ask presenterer en poster med tittelen: Supervisors' strategies in follow-up of employees with musculoskeletal pain. A focus group study
Bente Gjelsvik disputerte fredag 19. september 2014 for PhDgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Trunk control in stroke. Aspects of measurement, relation to brain lesion and change after rehabilitation.
Her finner du alle møter i forskningsgruppen i fysioterapi i høst 2014.
Randi Sviland disputerte 11. juni 2014 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: “Norwegian Psychomotor Physiotherapy and Embodied Narrative Identity. A theory generating study.”
Den 3. nasjonale tverrfaglig nakke- og ryggkongressen ble arrangert i Bergen 2. -4. april 2014.  Jan Sture Skouen, Tone Morken and Kjartan Vibe Fersum i arrangørkomiteen forteller om et vellykket arrangement med ca. 300 deltakere.
I denne studien ble endring av nevronal aktivering i en gruppe pasienter i subakutt fase etter hjerneslag undersøkt når de utførte og når de observerte en bimanuell motorisk oppgave. Resultatene tyder på at det finnes plastiske forandringer i potensielle speilnevroner etter et hjerneslag.
Professor Jan Sture Skouen jubilerer!
Ellen Høyer, PhD stipendiat ved Forskningsgruppe i fysioterapi, Institutt for Globale helse og samfunnsmedisin ved det Medisinsk-odontologisk fakultet, UiB, disputerte fredag 19. april 2013 på Sunnås Sykehus. Tittel på avhandlingen: ”Tredemølletrening for å bedre gangfunksjon etter hjerneslag”.
Fysioterapeut Ellen Høyer disputerer fredag 19. april 2013 for ph.d-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: “Effect of treadmill training with body weight support on walking and transfer after severe stroke”.
Noen kan ha en medfødt genetisk disposisjon for å utvikle muskelsmerter under langvarig stress
I denne kvalitative studien ble 263 bilmekanikere intervjuet om hva som er avgjørende for om de blir hjemme eller går på jobb når de føler seg syke
I en ny publikasjon basert på masteroppgaver i manuellterapi var hensikten å sammenligne den prediktive egenskapen til Ørebro-skjemaet og klinikerens prognostiske vurdering av pasientens smerte- og funksjonsplager etter åtte uker manuellterapi.
Forskningsgruppen i fysioterapi gratulerer!
Vår kjære kollega Rolf Moe-Nilssen blir emeritus. Forskningsgruppen i fysioterapi gratulerer og håper på mange flere år med god samarbeid!
Håkon Hofstad presenterer en poster med første resultater fra ESD stroke Bergen studien på World Federation for Neurorehabilitation kongress i Melbourne.
27.-29. april: Peter O’Sullivan & Kjartan Vibe Fersum: Classification based cognitive functional therapy (CB-CFT); 13.-16. juni: Linda-Joy Lee: Treating the whole person – the Integrated systems model for pain & disability; 18.-20. juni: Linda-Joy Lee: Restoring form and function of the abdominal wall after pregnancy
Fakultetsstyremøtet godkjente opprykk til professor etter kompetanse. Vi gratulerer!

Sider