Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe i fysioterapi

I 2011 er det 20 år siden Hovedfag i fysioterapivitenskap ble opprettet ved Universitetet i Bergen, først som en prøveordning. Professor Nadine Foster fra Keele University (Storbritannia) er invitert for å holde foredrag på et festseminar som arrangeres 28. oktober.
Forskningssamarbeid mellom UiB, HiB og HUS gir uttelling på verdenskongressen for fysioterapeuter, WCPT. Se presentasjonene her:
Forskningsgruppene allmennmedisin og fysioterapi ved Institutt for samfunnsmedisinske fag er representert i EU’s forskningsnettverk COST - Action (http://www.cost.eu), med tematisk område: “Assessment of Pain in Patients with Impaired Cognition, especially Dementia”.
Kjartan Vibe Fersum disputerer onsdag 27. april for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Classification and targeted treatment of patients with non-specific chronic low back pain” Ryggplager i befolkningen er svært vanlig, men det har likevel vist seg vanskelig å finne en spesifikk diagnose i opp til 85% av tilfellene. Mange ryggpasienter blir spontant bedre uansett... Les mer
Tidligere masterstudent Kristine Vegstein vant den nyopprettede «Studentprisen» på 10.000 kroner på manuellterapeutenes seminar på Lillehammer med en masteroppgave som hun skrev i forbindelse med studium i manuellterapi ved Universitetet i Bergen.
Fysiske tester av spinal mobilitet og aktivitetstester som utfordrer fleksibilitet i kroppen fanger i størst grad opp selvrapportert funksjonsendring hos ryggpasienter. Ny publikasjon av Strand LI, Anderson B, Lygren H, Skouen JS, Ostelo R. Magnussen LH
Leder fra Karin Dahlberg, professor, Eva Gjengedal, professor & Målfrid Råheim, ass. professor
Monica H. Breitve, Minna J. Hynninen, Alice Kvåle. Selv om psykomotorisk fysioterapi (PMF) er en >50 år gammel behandlingstradisjon, er det svært få effektstudier. Bakgrunnen for denne studien som nylig ble publisert i Physiotherapy Research International var å undersøke effekt av norsk PMF på subjektive helseplager og symptomer på psykiske lidelser.
Ny publikasjon av Randi Sviland, Målfrid Råheim og Kari Martinsen i Matrix, 2010; 2, 132-156
Leder for forskningsgruppen i fysioterapi, Dr. Liv Inger Strand, er blitt professor. Vi gratulerer!
Cand.san. Tori Smedal disputerer fredag den 8.oktober. Tittelen til avhandlingen er: The influence of physiotherapy and climate on functionning in Multiple Sclerosis. Aspects of physical performance, fatigue and health-related quality of life.
Synnøve Iversen døde 26. august 2010, 50 år gammel.
Aud Marie Øien disputerer onsdag, 1. september, kl. 12.15. Tittelen til avhandlingen er: Change and Communication - Longterm Norwegian PsychoMotor Physiotherapy Treatment for Patients with Chronic Muscle Pain.
World Association for Laser Therapy (WALT) er en tverrfaglig organisasjon for laserforskning som arbeider med forskning for å forbedre den kliniske laserbehandlingen. WALT utarbeidet i 2005 guidelines for laserbehandling ved muskel-skjelett smerter. Under den kommende kongressen publiseres nye guidelines for lavenergi laserbehandling ved postoperative smertetilstander i munnhulen og oral mucositt... Les mer
Torsdag, 29.april disputerer Cand. Scient. Kjersti Thulin Wilhelmsen. Tittelen til avhandlingen er: ”Symptoms and signs in patients with long-lasting dizziness.”

Sider