Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe i fysioterapi

09.04.2010 kl. 10.15 (Stort auditorium, Haukeland sykehus) disputerer Ernesto Cesar Pinto Leal Junior
The course is arranged at the Department of Public Health and Primary Health Care, University of Bergen. The lecturers Raymond Ostelo, Caroline B. Terwee and Henrica CW de Vet are from the EMGO Institute, Vrije University Medical Center, Amsterdam, and are well known international researchers in this field.
Internasjonalt anerkjent manuellterapeut holder workshop i Bergen med tema System-based Classification for Failed Load Transfer.
18.02.2010 kl. 10.30 (Aud. 2, BB-Bygget) disputerer Anne Brit Sørsdahl.
Nok et produktivt år for Seksjon for Fysioterapivitenskap. Her er fjorårets publikasjoner:
Fredag den 23.10.2009 disputerer MSc Meir Lotan. Tittelen til avhandlingen er: "Assessment of Pain in Adults with Intellectual and Developmental Disabilities."
12. oktober fikk Anne Elisabeth Ljunggren sin St. Olavs orden av fylkesmann Svein Alsaker.
H.M. Kongen har utnevnt professor Anne Elisabeth Ljunggren, seksjonsleder ved Seksjon for fysioterapivitenskap, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes samfunnsinnsats innen helse.
Seksjon for fysioterapivitenskap er representert med flere presentasjoner

Sider