Hjem

Fysisk oseanografi

Hovedinnhold

Some of us in the physical oceanography group on a hike in June 2023.

Havet er en viktig komponent i vårt globale klimasystem. I gruppen for fysisk oseanografi studerer vi de fysiske prosessene i verdenshavene og hvordan ulike vannmasser beveger seg. Hovedtemaene vi forsker på omhandler havets rolle i det globale klimaet, beskrivelse av transporten av varmt vann i overflaten fra Ekvator mot polene og kaldt vann på store dyp fra polene mot Ekvator. En svært viktig del av varmetransporten mot Arktis strømmer forbi like utenfor stuedøren vår i form av en gren av Golfstrømmen, som overvåkes i Svinøysnittet. Denne strømmen bidrar til at klimaet i Norge er eksepsjonelt mildt til tross for den nordlige beliggenheten. 

Interessert i master i fysisk oseanografi? Vi tilbyr en rekke interessante masterprosjekter.

 

Prosessene vi studerer dekker et vidt spektrum i både tid og rom og kan inneholde alt fra forskning på småskala-turbulens til å forstå den globale havsirkulasjonen. Metodene vi bruker inkluderer teori og observasjoner i form av alt fra numerisk modellering til feltarbeid. Felt-komponentene består av målrettede tokt kombinert med utsetting av rigger, glidere og satellitt-målinger.

Vi har stor aktivitet i Arktis og Antarktis hvor vi studerer bunnvannsdannelse som er en drivkraft for de globale havstrømmene.

Gruppen i fysisk oseanografi bidrar også i forskningen til Bjerknessenteret.