Hjem
Fysisk oseanografi

OVENS

Overturning in the Nordic Seas

Hovedinnhold

Hovedmål: Golfstrømmens forlengelse inn i De nordiske hav transporterer store mengder varme fra tropiske farvann som avgis til atmosfæren i nord. Det resulterende avkjølte og tyngre vannet returnerer sørover gjennom skar i Grønland-Skottland Ryggen og synker deretter mot dypet av Nordatlanteren. Dette er en del av en dyp og storstilt omveltning i Atlanterhavet, og dermed en kritisk komponent av klimasystemet. I OVENS-prosjektet bidrar vi til å forbedre vår grunnleggende forståelse av det koblede hav-atmosfæreklimasystemet i De nordiske hav ved å kombinere observasjoner og numeriske metoder. Først og fremst undersøker vi hvor og hvordan dypvann dannes, hvordan dypvannet strømmer mot Grønland-Skottland Ryggen og hvordan dette har endret seg over tid.

Funding: Trond Mohn Stiftelse

Project period: 2016 - 2020

Project coordinator: Kjetil Våge

Utvalgte publikasjoner:
- Våge et al. (2022):
Water mass transformation in the Iceland Sea: Contrasting two winters
separated by four decades

- Semper et al. (2019):
The Emergence of the North Icelandic Jet and Its Evolution from Northeast Iceland
to Denmark S
trait
- Brakstad et al. (2019):
Water Mass Transformation in the Greenland Sea during the Period 1986–2016
- Renfrew et al. (2019):
The Iceland Greenland Seas Project
- Våge et al. (2018):
Ocean convection linked to the recent ice edge retreat along east Greenland