Hjem

Fysisk oseanografi

OVENS

Overturning in the Nordic Seas

Hovedmål: Golfstrømmens forlengelse inn i De nordiske hav transporterer store mengder varme fra tropiske farvann som avgis til atmosfæren i nord. Det resulterende avkjølte og tyngre vannet returnerer sørover gjennom skar i Grønland-Skottland Ryggen og synker deretter mot dypet av Nordatlanteren. Dette er en del av en dyp og storstilt omveltning i Atlanterhavet, og dermed en kritisk del av klimasystemet. Målet til OVENS-prosjektet er å forbedre vår fundamentale forståelse av det koblede hav-atmosfæreklimasystemet i De nordiske havene og videre å integrere og kvantifisere denne kunnskapen i sammenheng med den atlantiske omveltningssirkulasjonen i nåværende og framtidige klimaer.

Funding: Bergens forskningsstiftelse

Project period: 2016 - 2020

Project coordinator: Kjetil Våge