Hjem
Fysisk oseanografi

NICE

På tynn is: Hvilken rolle spiller varmefluks i havet inn på smeltingen av sjøis?

Hovedinnhold

Det overordnede målet med NICE er å studere hvilken effekt diapycnal miksing har å si for varmebudsjettet og de biokjemiske budsjettene i det Arktiske havet. Videre ser vi også på hvordan varmefluksen i havet påvirker isområder og istykkelsen til disse områdene og videre konsekvensene av endringer i dette.

NICE mottar støtte fra programmet Climate Change and Its Impacts in Norway (NORKLIMA), det nye storskala klimaprogrammet (KLIMAFORSK) og det polare forskningsprogrammet (POLARPROG), hovedsakelig til å støtte et PhD-studie og det assosierte feltarbeidet og videre utgiftene til nødvendige instrumenter til dette arbeidet. NICE bygger på nylige gjennomførte USA-Norge-samarbeidsprosjekter og synergien oppnådd fra nylig støttede multidisiplinære nasjonale og intenasjonale initiativer.

Leder: Ilker Fer