Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

Pasientinformasjon

Mohn kreftforskningslaboratorium for translasjonell kreftforskning ble offisielt åpnet 21. desember 2009. Laboratoriet ligger i etasje 1M i Laboratoriebygget ved Haukeland universitetssjukehus. Her har forskerne tilgang til et flott laboratorium med en ny og moderne instrumentpark, nært knyttet til de kliniske avdelingene på sykehuset.

Hovedinnhold

Ved Mohn kreftforskningslaboratorium driver forskerne med translasjonell kreftforskning. Dette innebærer at klinisk kreftforskning med pasientinkludering bidrar til laboratorieforskningen og omvendt.  

Den nære kontakten til sykehuset bidrar til at kunnskapen man tilegner seg i forskningslaboratoriet raskere kan komme til nytte for pasientene og de som arbeider med pasientbehandling i sykehuset.

Forskerne ved Mohn kreftforskningslaboratorium jobber blant annet med å identifisere mekanismer for hvordan kreft oppstår og utvikler seg, og med å forklare hvorfor enkelte kreftsvulster blir motstandsdyktige mot behandling. Vi forsøker å kartlegge arvelige faktorer som kan gi økt risiko for kreft. Medfødte genetiske endringer kan bidra til at en sykdom kan arte seg ulikt hos ulike pasienter, og at de får ulik effekt, eller bivirkninger, av en gitt behandling. 

Disse problemstillingene er aktuelle i flere ulike typer kreft. Ved Mohn kreftforskningslaboratorium studerer vi mange krefttyper, men hovedsaklig brystkreft, underlivskreft, tarmkreft og føflekkreft.

Analysene i laboratoriet blir som oftest gjort på vevsprøver eller blodprøver fra pasienter som har samtykket til dette, eller ved bruk av cellekulturer der man kan teste hvordan ulike genetiske endringer faktisk påvirker levende celler under kontrollerte forhold.

Det overordnede målet er økt kunnskap om kreftceller sine egenskaper som kan lede til bedre og mer skreddersydd behandling for den enkelte pasient.