Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium
Doktorgrad fra Mohn Kreftforskningslaboratorium

Hvilke faktorer avgjør østrogennivåer i kreft?

Anne Hege Straume disputerte 26.10.2012 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “A genetic perspective on estrogen metabolism in cancer: The potential role of alterations affecting CYP19, 17β-HSD2 and 17β-HSD7.”

Hovedinnhold

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant norske kvinner, og det har vært kjent i over et århundre at det er en sammenheng mellom brystkreft og østrogener. Omtrent 75 prosent av brystkreftsvulster har reseptorer for østrogen, og blir dermed stimulert av østrogen. Konsentrasjonen av østrogen er ofte forhøyet i brystkreftsvulster, og høye østrogen nivåer i blodomløpet er en kjent risikofaktor for å utvikle brystkreft hos kvinner etter overgangsalderen. Man vet i dag lite om hva som regulerer østrogennivåene i brystkreftsvulster hos kvinner etter overgangsalderen. Mulige forklaringer har vært økt opptak av østrogener fra blodomløpet, eller økt lokal produksjon i svulsten.

Etter overgangsalderen foregår østrogenproduksjonen hos kvinner hovedsakelig ved at enzymet aromatase omdanner mannlige kjønnshormoner fra blodomløpet til en inaktiv form av østrogen. I det siste tiåret har økt produksjon via aromatase aktivitet vært ansett som en mulig forklaring på forhøyet østrogenproduksjonen hos noen kvinner etter overgangsalder. I tillegg til produksjon via aromatase, blir inaktivt østrogen omdannet til aktivt østrogen av enzymer kalt 17β-hydroxysteroid dehydrogenaser (17β-HSD).

I doktorgradsprosjektet har man vist at opptak av østrogen fra blodomløpet, og binding til østrogenreseptor er de viktigste faktorene som avgjør østrogenkonsentrasjon i brystkreftsvulster. Videre er det vist at to 17β-HSD-enzymer (kalt 17β-HSD2 og 17β-HSD7) som er involvert i omdanningen mellom inaktiv og aktiv form av østrogen, ser ut til å ha en viktig rolle. Genetiske endringer i disse to enzymene virker inn både på genuttrykking og østrogenkonsentrasjonen i brystkreftsvulster.

Man har også vist at oppregulering av transkripsjonsfaktoren SF-1 sannsynligvis kan forårsake en kraftig oppregulering av aromatase enzymet og dermed østrogenproduksjon. Dette er påvist i en pasient med testikkelkreft, og reguleringsmekanismen kan være svært relevant for å forstå lignende oppregulering av aromatase i brystkreft.

Personalia:
Anne Hege Straume er født (1976) i Canada, men er norsk og oppvokst i Os og Lysefjorden. Etter reseptarutdannelse ved Høgskolen i Oslo (1997-1999), fullførte hun sin Cand.Scient grad i molekylærbiologi (2004) ved Universitetet i Bergen. Straume har gjennomført sin ph.d.-grad ved institutt for indremedisin og molekylærbiologisk institutt i perioden 2007 - 2012.