Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

Insulin-liknende vekstfaktor og brystkreft

Cand. Med. Svein Inge Helle disputerte 14 juni 2001 for dr. philos.-graden med avhandlingen: The Insulin-like Growth Factor System in Breast Cancer - Effects of Endocrine Treatment and Alterations in Tumor Burden.

Hovedinnhold

Insulin-liknende vekstfaktor 1 (IGF-I) er et protein av stor betydning for normal vekst og utvikling hos mennesket. Men denne vekstfaktoren er også en potent vekststimulator for en rekke kreftcellelinjer. Høye nivåer av IGF-I i blodet er også vist å være en risikofaktor for utvikling av en rekke kreftformer, deriblant brystkreft hos kvinner.

Arbeidet viser at man ved forskjellige anti-hormonbehandlinger kan påvirke nivået av denne vekstfaktoren i blodet hos kvinner med spredning av brystkreft. Dette kan være en del av virkningsmekanismen for noen av disse medikamentene ved behandling av brystkreft. Videre viser man at kreftsykdommen i seg selv forårsaker forandringer i dette vekstfaktorsystemet, og at dette kan reverseres ved effektiv behandling av svulsten.

Personalia:
Svein Inge Helle er født i Bergen 1964. Han tok medisinsk embetseksamen ved universitetet i Bergen 1989, og har arbeidet ved onkologisk avdeling Haukeland sykehus siden 1991. Han arbeider for tiden som overlege ved onkologisk avdeling, Haukeland sykehus.

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek.