Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

Hemming av østrogenproduksjon hos brystkreftpasienter etter menopause

Cand.med. Jürgen Geisler disputerte 24 mai 2002 for dr. philos. - graden med avhandlingen: Aromatase Inhibition in Postmenopausal Breast Cancer Patients.

Hovedinnhold

Aromatase er nøkkelenzymet for østrogenproduksjonen i postmenopausale kvinner. Østrogener har stor betydning for tumorprogresjon i kvinner med hormonfølsom brystkreft. Hemming av enzymet aromatase er derfor blitt et viktig prinsipp i behandlingen av brystkreft i denne pasientgruppen.

Arbeidet viser hvordan forskjellige aromatasehemmere påvirker østrogennivået i plasma til kvinner med brystkreft. Videre viser man med en ny metode (utviklet av doktoranden og brystkreftgruppen ved Onkologisk avd., Haukeland Sykehus) at østrogennivået i brystkreftvev reduseres med hjelp av aromatasehemmere. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer, bl. a. ved Royal Marsden Hospital i London, UK.

Personalia:
Jürgen Geisler er født i Herford (Tyskland) i 1963. Han tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Lübeck (Tyskland) i 1990. Han var senere utvekslingsstipendiat i Bergen i 1992 og 1993 og hadde et forskningsstipend finansert av Den Norske Kreftforening i perioden 1996-1998. Jürgen Geisler arbeidet ved onkologisk avdeling Haukeland Sykehus siden 1994 og arbeider idag ved Brystkreftgruppen Ahus .

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek.