Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

Visjon

Kjemoresistens er i dag hovedgrunn til at behandlingen svikter hos en del kreftpasienter. Ved Mohn kreftforskningslaboratorium arbeider vi med å kartlegge mekanismene for behandlingssvikt og utvikle mer effektiv behandling.

Hovedinnhold

Til tross for store fremskritt innen behandling av kreft, er det fortsatt slik at mange pasienter opplever at sykdommen utvikler resistens mot behandlingen. Vi har i dag begrenset kunnskap om hvorfor resistens opptrer og lite kunnskap om hvordan vi skal kunne motvirke den. Kreft utvikler seg på grunn av genendringer, og vi antar at resistensmekanismene i det vesentligste må skyldes mutasjoner i spesielle gener.

Av kroppens ca. 22.000 gener antar vi at de viktigste mutasjonene ved kreft opptrer i mindre enn 1000 av disse genene. Genanalyser krever omfattende arbeidsinnsats og er kostbare. Mens vi tidligere måtte undersøke hvert enkelt gen separat, kan vi nå analysere alle gen samtidig. I våre pasientstudier tar vi vevsprøver der vi analyserer genfeil i svulstvevet. På denne måten håper vi etterhvert å kunne kartlegge mekanismene som gir resistens mot behandling.

Dette vil ha flere konsekvenser: På kort sikt betyr det at vi bedre kan velge ut individuell behandling til den enkelte pasient innenfor de behandlingsformene vi har i dag. På lengre sikt håper vi å kunne utvikle nye og bedre behandlingsformer for de kreftsvulstene der vi i dag mangler effektiv behandling.