Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium
Visjon

Visjoner for vårt arbeid

Kjemoresistens er i dag hovedgrunn til at behandlingen svikter hos en del kreftpasienter. Ved Mohn Kreftforskningslaboratorium arbeider vi med å kartlegge mekanismene for behandlingssvikt og utvikle mer effektiv behandling.

Ulike former for cellegift har medført betydelige forbedringer i behandlingsresultat og bedret overlevelse ved mange kreftformer. Imidlertid er det fortsatt dessverre slik at mange pasienter opplever at sykdommen utvikler resistens mot behandling. Vi har i dag begrenset kunnskap om hvorfor resistens opptrer og, følgelig, lite kunnskap om hvordan vi skal kunne motvirke den, eller behandle de svulstene der resistens har utviklet seg. Kreft utvikler seg på grunn av endringer, såkalte mutasjoner, i ulike gen i cellene, og vi antar at resistensmekanismene i det vesentligste må skyldes mutasjoner i spesielle gener.

Av kroppens i lat vel 22.000 gener antar vi at de viktigste mutasjonene ved kreft opptrer i mindre enn 1000 av disse genen. Genanalyser krever omfattende arbeidsinnsats og er kostbare. Mens vi tidligere måtte undersøke hvert enkelt gen separat, har vi nå imidlertid fått nye teknologier, som tillater at vi faktisk kan analysere mange tusen gen samtidig. I forbindelse med våre pasientstudier tar vi vevsprøver der vi analyserer på gen-feil i svulstvevet; på denne måten håper vi etter hvert å kunne kartlegge mekanismene som gir resistens mot behandling.

Dette vil ha fleire konsekvenser: På kort sikt betyr det at vi betre kan velge ut individuell behandling til den enkelte pasient innenfor de behandlingsformene vi har i dag. På lengre sikt håper vi å kunne utvikle nye og betre behandlingsformer for de kreftsvulstene der vi i dag dessverre mangler effektiv behandling.