Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

Intratumor heterogenitet

Brystkreft (som de fleste faste kreftformer) har vist seg å være heterogen, dvs. bestående av flere subkloner som er genetisk ulike. I samarbeid med Sanger Institute har vi utført flere studier som kartlegger heterogeniteten og utviklingen av subkloner i tidlig og sen brystkreft. For tiden leder vi et EU-prosjekt (Transcan2) hvor vi undersøker subklonalitet av brystkreft som er i den tidlige metastasiske fasen. Dette er et samarbeid med Institutet Gustave Roussy (Paris), Institute Jules Bordet (Brussel) og Universitetet i Heraklion.

 

Sentral publikasjon: -Yates et al Nature Med., 2015.