Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

Tumorheterogenitet

Hovedinnhold

Brystkreft (som de fleste faste kreftformer) har vist seg å være heterogen, dvs. bestående av flere subkloner som er genetisk ulike pga. ulike genendringer som oppstår underveis i sykdomsforløpet.

I samarbeid med Sanger Institute har vi utført flere studier som kartlegger heterogeniteten i tidlige (primære) brystkreftsvulster og utviklingen av subkloner, over tid, mot senere sykdom med spredning til andre organer. 

 

Sentrale publikasjoner: 

 

Bilder fra labforsøk
Foto/ill.:
Mohn kreftforskningslaboratorium