Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

Resistens mot kjemoterapi

Brystkreftpasienter med tilsynelatende lignende diagnoser kan ha svært forskjellige responser på kjemoterapi. Vi utfører genetiske analyser av svulster fra pasienter som har blitt behandlet med et kjemoterapeutiske legemiddel før kirurgi, og knytter våre funn til detaljerte kliniske registreringer av pasientens respons på det gitte legemiddelet. Dette muliggjør identifisering av genetiske endringer som forutsir følsomhet eller motstand mot de enkelte legemidlene. Målet med dette prosjektet er å identifisere biomarkører som kan brukes i klinikken for å gi veiledende behandlingsvalg for den enkelte pasient, og dermed muliggjøre tidlig administrering av optimal behandlingsregime og spare pasienter fra bivirkninger av ineffektive stoffer. Dette prosjektet har ført til implementering av flere kliniske studier (se "kliniske studier").

 

Sentrale publikasjoner: