Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

Resistens mot kjemoterapi

Hovedinnhold

Brystkreftpasienter med tilsynelatende lignende diagnoser kan ha svært forskjellige effekter av kjemoterapi («cellegift»). Vi utfører genetiske analyser av svulster fra pasienter som har blitt behandlet med et kjemoterapeutisk legemiddel før kirurgi, og knytter våre funn til detaljerte kliniske registreringer av pasientens effekt av det gitte legemiddelet. Dette gjør at vi identifiserer genetiske endringer som er knyttet til følsomhet eller motstand mot de enkelte legemidlene.

Målet med dette prosjektet er å identifisere biomarkører som kan brukes i klinikken for å bestemme behandlingsvalg for den enkelte pasient, slik at behandlingen blir best mulig persontilpasset og pasienten kan spares fra bivirkninger av medikamenter som ikke virker. Dette prosjektet har ført til implementering av flere kliniske studier.

Disse studiene har i de siste årene også blitt utvidet til andre typer kreftmedikamenter, som PARP-inhibitorer og anti-HER2 behandling.
 

Sentrale publikasjoner: