Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

MDM2 polymorfismer

MDM2-onkogen forsterkes i mange humane kreftformer, og høye ekspresjonsnivåer anses å forårsake tumorvekst. I den generelle befolkningen er det forskjellige polymorfier i promotoren til dette genet, og disse antas å påvirke nivåene av MDM2-ekspresjon og dermed potensiell kreftrisiko. Vi har analysert flere MDM2-polymorfier i store prøver av den norske befolkningen og funnet at de har innflytelse på kreftrisiko. Spesielt har vi funnet en polymorfisme (SNP285) som påvirker binding av både Sp1 og østrogenreseptor og som redusere risikoen for kvinnelig kreft (bryst- og eggstokkreft).

Sentrale publikasjoner: