Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

MDM2 polymorfismer

Hovedinnhold

Uttrykking av onkogenet MDM2 forsterkes i mange kreftformer, og høye uttrykkingsnivåer anses å forårsake tumorvekst. I den generelle befolkningen er det forskjellige varianter (polymorfismer) i promotoren til dette genet, og disse antas å påvirke nivåene av MDM2-ekspresjon og dermed potensiell kreftrisiko.

Vi har analysert flere MDM2-polymorfismer i et stort antall prøver fra den norske befolkningen og funnet at de har innflytelse på kreftrisiko. Spesielt har vi funnet en polymorfisme (SNP285) som påvirker binding av både Sp1 og østrogenreseptor og som reduserer risikoen for kvinnelig kreft (bryst- og eggstokkreft).

 

Sentrale publikasjoner: