Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

Malign melanom

Ondartet melanom (føflekksvulst) er en kreftform med særlig dårlig respons på konvensjonell kjemoterapi, men hvor nye immunterapier har gitt lovende resultater. Vi har to pågående prosjekter som fokuserer på denne sykdommen: I ett prosjekt studerer vi klonal evolusjon av metastatisk spredning i avanserte melanompasienter og vurderer hvordan forskjellige metastaser innenfor de samme pasientene er. I et annet prosjekt analyserer vi de genetiske årsakene bak sykdommen hos familier hvor enkeltpersoner har en svært høy risiko for å utvikle melanom i tidlig alder.