Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

Malignt melanom

Hovedinnhold

Ondartet melanom (føflekkreft) er en kreftform med særlig dårlig effekt av konvensjonell kjemoterapi («cellegift»), men hvor nye immunterapier har gitt lovende resultater og er blitt etablert behandling de siste årene.

Vi har to pågående prosjekter som fokuserer på denne sykdommen: I ett prosjekt studerer vi klonal evolusjon av metastatisk spredning i avanserte melanompasienter og vurderer hvordan forskjellige metastaser innenfor de samme pasientene er. I et annet prosjekt analyserer vi de genetiske årsakene bak sykdommen hos familier hvor enkeltpersoner har en svært høy risiko for å utvikle melanom i tidlig alder.

 

Sentrale publikasjoner: