Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium
BRUKERMEDVIRKNING

Utmerkelse for brukermedvirkning

For første gang har Kreftforeningen i 2017 delt ut en egen utmerkelse for brukermedvirkning i forskningsprosjekter. Utmerkelsen gikk til seniorforsker Stian Knappskog ved Mohn Kreftforskningslaboratorium.

Knappskog mottar utmerkelse for brukermedvirkning
Stian Knappskog tildeles utmerkelse for brukermedvirkning i forskningen fra Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.
Foto/ill.:
Ole Marius Kvamme

Hovedinnhold

Brukermedvirkning skal bidra til forskning som er mer relevant og kommer pasienter og deres pårørende til nytte. Utmerkelsen kommer i tillegg til tildeling av forskningsmidler.

Knappskog sier i en kommentar at tildelingen gir mulighet for langtidsplanlegging. Forskerne kan bygge ut planlagte prosjekter, noe som er gledelig og et viktig bidrag for gruppens forskning.