Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

Kliniske studier

Ved Mohn kreftforskningslaboratorium pågår det for tiden tre ulike kliniske studier. For å lese mer om de ulike studiene kan du følge lenkene under.

Brystkreft PETREMAC : Persontilpasset behandling

PETREMAC-studien er en forskningsstudie med persontilpasset kreftbehandling for pasienter med lokalavansert brystkreft. Formålet med studien er å identifisere genfeil i kreftsvulsten, som gjør oss i stand til å forutsi hvilke pasienter som trenger en bestemt kreftbehandling i fremtiden.

Brystkreft og p53-genfeil: Cellegiftbehandling med cyclofosfamid

p53 bryst-studien er en klinisk studie der pasienter med brystkreft gis en bestemt cellegiftbehandling, cyclofosfamid. Vi studerer om genfeil i p53-genet eller andre sentrale gener i kreftsvulsten er avgjørende for om svulsten responderer eller ikke på behandlingen.

Tykktarmskreft: Cellegiftbehandling med cyclofosfamid hos deg med spredning fra tarmkreft og TP53-genfeil

Vi finner ut om du som har spredning fra tarmkreft og genfeil i TP53-genet vil ha nytte av cellegiften cyclofosfamid.