Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

Kliniske studier

Ved Mohn kreftforskningslaboratorium arbeides det med databehandling fra nylig gjennomførte studier og det pågår flere studier som aktivt rekrutterer pasienter. 

Hovedinnhold

Pågående studier:

Brystkreft og p53-genfeil: Cellegiftbehandling med cyclofosfamid

p53 bryst-studien er en klinisk studie der pasienter med brystkreft gis en bestemt cellegiftbehandling, cyclofosfamid. Vi studerer om genfeil i p53-genet eller andre sentrale gener i kreftsvulsten er avgjørende for om svulsten responderer eller ikke på behandlingen.

Studien ledes fra Haukeland universitetssjukehus (Bergen) og er et samarbeid med kreftavdelingene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN, Tromsø), St. Olavs Hospital (Trondheim), Stavanger universitetssykehus (SUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus, Lørenskog).

Sekvensiell cellegiftbehandling før kirurgi ved lokalisert bløtvevssarkom 

Formålet med studien er å evaluere effekten og sikkerheten av sekvensiell behandling med ifosfamid og doksorubicin før operasjon hos pasienter med bløtvevssarkom uten spredning og høy risiko for tilbakefall.

Denne studien er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetsjukehus.

IMPRESS Norway: Implementering av persontilpasset medisin i Norge

Persontilpasset kreftbehandling betyr at vi bruker kjennetegn ved kreftcellene/kreftsvulsten hos den enkelte pasient, for å behandle mest mulig presist. På denne måten ønsker vi å få effektiv behandling uten mye bivirkninger.

Dette er en nasjonal samarbeidsstudie som ledes fra ledes fra Oslo universitetssykehus.

 

Avsluttede studier:

Brystkreft PETREMAC: Persontilpasset behandling

PETREMAC-studien er en forskningsstudie med persontilpasset kreftbehandling for pasienter med lokalavansert brystkreft. Formålet med studien er å identifisere genfeil i kreftsvulsten, som gjør oss i stand til å forutsi hvilke pasienter som trenger en bestemt kreftbehandling i fremtiden.

Studien ledes av Haukeland universitetssjukehus i Bergen og er et samarbeid med kreftavdelingene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN, Tromsø)St. Olavs Hospital (Trondheim)Helse Førde, Helse Fonna (Haugesund)Stavanger universitetssykehus (SUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus, Lørenskog).

Studien avsluttet pasientrekruttering i 2020.

Tykktarmskreft: Cellegiftbehandling med cyclofosfamid hos deg med spredning fra tarmkreft og TP53-genfeil

Vi finner ut om pasienter som har spredning fra tarmkreft og genfeil i TP53-genet vil ha nytte av cellegiften cyclofosfamid.

Studien utføres ved Haukeland universitetssjukehus.

Studien avsluttet pasientrekruttering i 2020.

Markører for respons til dose-dense epirubicin og docetaxel i brystkreft (DDP)

Målet med denne studien var å utforske resistensmekanismene mot kjemoterapi i brystkreft. For å oppnå dette analyserte vi molekylære parametre hos pasienter med store primære brystsvulster, som fikk behandling med dose-dense epirubicin etterfulgt av docetaxel, før kirurgi.

Studien ble utført ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Studien avsluttet pasientrekruttering i 2016.

Evaluering av epirubicin versus paclitaxel i primærbehandling (EPITAX)

Formålet med denne studien var å evaluere den kliniske effekten av optimale doser av epirubicin versus paclitaxel monoterapi, og å utforske molekylære mekanismer for resistens til de to behandlingene i pasienter med lokalavansert brystkreft.

Studien ble ledet av Haukeland universitetssjukehus i Bergen og var et samarbeid mellom kreftavdelingene ved Universitetet Nord-Norge (UNN, Tromsø), St. Olavs Hospital (Trondheim), Stavanger universitetssjukehus (SUS), Oslo universitetssjukehus Ullevål (US, Ullevål) og Oslo universitetssjukehus Radiumhospitalet (RH, Oslo).

Studien avsluttet pasientrekruttering i 2003.