Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

Kliniske studier

Ved Mohn kreftforskningslaboratorium arbeides det med databehandling fra nylig gjennomførte studier og det pågår flere studier som aktivt rekrutterer pasienter. 

Hovedinnhold

Pågående studier:

 

Brystkreft og p53-genfeil: Cellegiftbehandling med cyclofosfamid

p53 bryst-studien er en klinisk studie der pasienter med brystkreft gis en bestemt cellegiftbehandling, cyclofosfamid. Vi studerer om genfeil i p53-genet eller andre sentrale gener i kreftsvulsten er avgjørende for om svulsten responderer eller ikke på behandlingen. Målet er å inkludere 190 pasienter i studien.

Studien ledes fra Haukeland universitetssjukehus (Bergen) og er et samarbeid med kreftavdelingene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN, Tromsø), St. Olavs Hospital (Trondheim), Stavanger universitetssykehus (SUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus, Lørenskog).

Sekvensiell cellegiftbehandling før kirurgi ved lokalisert bløtvevssarkom 

Formålet med studien er å evaluere effekten og sikkerheten av sekvensiell behandling med ifosfamid og doksorubicin før operasjon hos pasienter med bløtvevssarkom uten spredning og høy risiko for tilbakefall. Målet er å inkludere 49 pasienter i denne studien.

Denne studien er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetsjukehus.

IMPRESS Norway: Implementering av persontilpasset medisin i Norge

Persontilpasset kreftbehandling betyr at vi bruker kjennetegn ved kreftcellene/kreftsvulsten hos den enkelte pasient, for å behandle mest mulig presist. På denne måten ønsker vi å få effektiv behandling uten mye bivirkninger.

Dette er en nasjonal samarbeidsstudie som ledes fra ledes fra Oslo universitetssykehus.

 

Avsluttede studier:

 

Brystkreft PETREMAC: Persontilpasset behandling

PETREMAC-studien er en forskningsstudie med persontilpasset kreftbehandling for pasienter med lokalavansert brystkreft. Formålet med studien er å identifisere genfeil i kreftsvulsten, som gjør oss i stand til å forutsi hvilke pasienter som trenger en bestemt kreftbehandling i fremtiden.

Studien ledes av Haukeland universitetssjukehus i Bergen og er et samarbeid med kreftavdelingene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN, Tromsø)St. Olavs Hospital (Trondheim)Helse Førde, Helse Fonna (Haugesund)Stavanger universitetssykehus (SUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus, Lørenskog).

Totalt 201 pasienter ble inkludert i denne studien som avsluttet pasientrekruttering i 2020. 

I PETREMAC-studien ble pasientene delt inn i 8 ulike behandlingsarmer (A-H) basert på TP53 mutasjonsstatus og ER/PR/HER2 status i svulsten. De første dataene fra pasienter med trippel-negativ brystkreft i behandlingsarmene G/H er nå klare og er tilgjengelig på denne siden og i tabellen nedenfor. Tabellen viser antall pasienter med ulik klinisk respons i behandlingsarmene G og H kombinert. 

Klinisk respons 

Arm G/H

Komplett respons (CR)1
Delvis respons (PR)17
Stabil sykdom (SD)11
Progressiv sykdom (PD)3
Ikke evaluerbar (NE) 

ORR (objektiv responsrate)*

18/32 (56,3 %)

*ORR: Andel pasienter som i løpet av oppfølgingsperioden enten oppnådde komplett respons (CR) eller delvis respons (PR).

 

Medieomtale av PETREMAC studien:

 

Tykktarmskreft: Cellegiftbehandling med cyclofosfamid hos deg med spredning fra tarmkreft og TP53-genfeil

Vi finner ut om pasienter som har spredning fra tarmkreft og genfeil i TP53-genet vil ha nytte av cellegiften cyclofosfamid.

Studien utføres ved Haukeland universitetssjukehus.

Studien avsluttet pasientrekruttering i 2020.

Markører for respons til dose-dense epirubicin og docetaxel i brystkreft (DDP)

Målet med denne studien var å utforske resistensmekanismene mot kjemoterapi i brystkreft. For å oppnå dette analyserte vi molekylære parametre hos pasienter med store primære brystsvulster, som fikk behandling med dose-dense epirubicin etterfulgt av docetaxel, før kirurgi.

Studien ble utført ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Totalt 109 pasienter ble inkludert i denne studien som avsluttet pasientrekruttering i 2016.

Dataene fra denne studien er tilgjengelig på denne siden og i tabellen nedenfor. Tabellen viser antall pasienter med ulik klinisk respons ved behandling med de to medikamentene i denne studien. Responsen vises både for medikamentene hver for seg men også kombinert etter sekvensiell behandling.

Klinisk respons 

Epirubicin

Docetaxel

Total respons

Komplett respons (CR)3710
Delvis respons (PR)422468
Stabil sykdom (SD)616829
Progressiv sykdom (PD)362
Ikke evaluerbar (NE) 4 

ORR (objektiv responsrate)*

45/109 (41,3%) 

31/105 (29,5%) 

78/109 (71,6%) 

*ORR: Andel pasienter som i løpet av oppfølgingsperioden enten oppnådde komplett respons (CR) eller delvis respons (PR).

Evaluering av epirubicin versus paclitaxel i primærbehandling (EPITAX)

Formålet med denne studien var å evaluere den kliniske effekten av optimale doser av epirubicin versus paclitaxel monoterapi, og å utforske molekylære mekanismer for resistens til de to behandlingene i pasienter med lokalavansert brystkreft.

Studien ble ledet av Haukeland universitetssjukehus i Bergen og var et samarbeid mellom kreftavdelingene ved Universitetet Nord-Norge (UNN, Tromsø), St. Olavs Hospital (Trondheim), Stavanger universitetssjukehus (SUS), Oslo universitetssjukehus Ullevål (US, Ullevål) og Oslo universitetssjukehus Radiumhospitalet (RH, Oslo).

Totalt 223 pasienter med store brystsvulster ble inkludert i denne studien som avsluttet pasientrekruttering i 2003.

Dataene fra denne studien er tilgjengelig i tabellen nedenfor. Tabellen viser antall pasienter med ulik klinisk respons i de to behandlingsarmene i denne studien.

Klinisk respons 

Epirubicin

Paclitaxel

Komplett respons (CR)35
Delvis respons (PR)5045
Stabil sykdom (SD)4444
Progressiv sykdom (PD)1012
Ikke evaluerbar (NE)28

ORR (objektiv responsrate)*

53/107 (49,5%) 

50/106 (47,2%) 

*ORR: Andel pasienter som i løpet av oppfølgingsperioden enten oppnådde komplett respons (CR) eller delvis respons (PR).