Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

Nytt NovaSeq 6000 instrument

New NovaSeq 6000 instrument
Foto/ill.:
Mohn Cancer Research Laboratory

Hovedinnhold

I slutten av juni mottok vi en ny NovaSeq 6000 maskin fra Illumina i laboratoriet. NovaSeq 6000 er det kraftigste og mest moderne verktøy for massiv parallell gen-sekvensering, og dette er den første NovaSeq 6000 installert i noe laboratorium i Norge. Vi planlegger å nytte utstyret til fullgenom- samt RNA-sekvensering av svulstprøver tatt i våre kliniske studier. Etter planen skal maskinen være fullt operativ i slutten av august 2019.