Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium
Persontilpasset brystkreftbehandling

Gode resultat for hormonbehandling

Gjennom studien Petremac har legar ved Haukeland funne ut at pasientar med hormonfølsam brystkreft får god effekt, færre biverknader og treng mindre inngripande kirurgi når dei får hormonbehandling i staden for cellegift.

Aas og Eikesdal
Overlege Turid Aas, Kirurgisk klinikk og professor/overlege Hans Petter Eikesdal, Kreftavdelingen
Foto/ill.:
Helse Bergen

Hovedinnhold

Med forskingsmidlar frå Grieg Foundation har legane ved Kreftavdelinga og Kirurgisk klinikk sett nærare på korleis dei kan gi pasientar med hormonfølsam brystkreft best mogleg behandling utan at dei må gjennomgå unødvendig og belastande cellegift og kirurgi.

Reduserer svulsten

- Pasientar med større kreftsvulstar får i dag primær medikamentell behandling (hormonblokkerande medikasjon eller cellegift) for å redusere kreftsvulsten, for så å få nødvendig kirurgi etterpå. Ved god effekt av medikamentell behandling kan ein då unngå å fjerne heile brystet (brystbevarande behandling), og dessutan gjere skånsam kirurgi i armhola, seier overlege og professor Hans Petter Eikesdal ved Kreftavdelinga på Haukeland.

Les hele saken på Helse Bergen siden nettsider.