Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

Metylering og kreftrisiko

Hovedinnhold

Det er omdiskutert hvilken rolle epigenetiske endringer i friske celler har mht. risiko for kreft senere i livet.

Vi har nylig gjort et stort gjennombrudd innen dette feltet. Ved studier både i pasienter med etablerte svulster, og i populasjonsbaserte studier, har vi vist at unormal metylering av BRCA1-genet i noen av cellene i kroppen gir en langt større risiko for bryst- og eggstokkreft senere i livet.

Vi har også vist at metyleringen av BRCA1 skjer tidlig i fosterlivet, og affiserer mange ulike organer i kroppen. Vi jobber nå med å finne den direkte sammenhengen mellom BRCA1-metylering i normalceller og kreftceller hos affiserte individ. 

 

Sentrale publikasjoner:

Figure showing methylation in fetus, child and adult
Foto/ill.:
Stian Knappskog/BioRender.com