Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

Bioinformatiske verktøy

Hovedinnhold

Moderne kreftforskning, både innenfor ren laboratorieforskning og pasientbehandling, handler i større og større grad om å generere, og håndtere og tolke store mengder av data. Ofte finnes det ikke tilgjengelige programvarer eller etablerte strategier for å behandle store datamengder som er nødvendige for ulike prosjekt.

Det er derfor et eget satsningområde i forskningsteamet å utvikle egne, gode metoder for bioinformatiske analyser. All prosessering av storskala genetiske data blir gjort innenfor SAFE (Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur), som er Universitet i Bergen sitt sikre datadomene for sensitiv informasjon. Her har vi bl.a installert en topp moderne Illumina DRAGEN (Dynamic Read Analysis for GENomics) Bio-IT plattform som er spesialbygget for rask analyse av genetiske data. I tillegg bruker vi kontinuerlig egenutviklede løsninger for analyser av genomiske og epigenetiske data.

 

Offentlige ressurser:

Sentrale publikasjoner: