Hjem
Mohn kreftforskningslaboratorium

Donasjoner

Gaver til kreftforskning ved Haukeland Universitetssjukehus kan doneres her: 

Hovedinnhold

(Informasjonen nedenfor er hentet fra "Gåver og donasjoner" siden på Helse Bergen sine nettsider.)

Gåver Helse Bergen
Postboks 1400
5021 Bergen

Konto nr: 3201.24.40714
VIPPS: 542516 - Gaver Helse-Bergen

OBS: Innbetalingen må merkes med "KS 10298". Minnegaver kan i tillegg merkes med navnet på den som har gått bort dersom man ønsker det.

Det er også mulig å donere direkte til Brystkreftgruppen ved Mohn kreftforskningslaboratorium ved å merke innbetalingen med "KS 10298 - Brystkreftgruppen".

Formål:

Gaver til kreftforskning går inn i et vitenskapelig fond for å fremme forskning. God kvalitetet på forskningsprosjektene blir vektlagt. Fondet gir støtte til klinisk og eksperimentell kreftforskning.

Organisering:

Fondet har et styret bestående av fire overleger, seksjonsleder for stråleterapi, seksjonsleder for medisinsk fysikk og sykepleiefaglig ansvarlig. Tildeling skjer ut ifra gjeldende vedtekter og på bakgrunn av skriftlige søknader til styret.

Regnskapet blir revidert av økonomiavdelingen ved sykehuset.

Fradrag:

Gaver til kontoen gir rett til skattefradrag for giver.
For å få dette fradraget, må man oppgi:

- Navn
- Personnummer
- Bostedsadresse

Dette sendes til Kreftavdelingen ved HUS v/ stabssekretær Bjørg Algerøy.
Regnskapsavdelingen sørger da for at beløpet blir innrapportert til ligningsmyndighetene.

Kontaktperson ved spørsmål:
Stabssekretær Bjørg Algerøy, tlf 55972070