Hjem

Lungeforskningsgruppen

Hovedinnhold

lunger illustrasjonsbilde

Vår visjon er å forske på kroniske lungesykdommers årsaksmekanismer for å finne nye angrepspunkter for fremtidig behandling.

Lungeforskningsgruppen har sine historiske røtter fra flere generelle populasjonsstudier startet av Professor Emeritus Amund Gulsvik.

Siden 1980 tallet har flere store befolkningsstudier blitt gjennomført i regi av Universitetet i Bergen og Lungeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus. Studier som har resultert i en lang rekke forskningsartikler og doktorgrader.

Forskningsgruppen har skiftet sin forskning fra i hovedsak å forske på obstruktiv lungesykdom i en generell befolkning, til studier på alle sykdomsaspekter av klinisk lungemedisin. Samtidig har gruppen beholdt sitt fokus på gjennomføring av studier av høy epidemiologisk standard, og utdanner sine medlemmer i avanserte statistiske metoder.

Forskningsenheten for helseundersøkelser studier ledet av Professor Francisco Real hjelper forskere ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus å studere et spekter av forskjellige sykdommer ved å gjennomføre mindre og større observasjonsstudier, som for eksempel den fjerde europeiske lungehelseundersøkelsen (ECHRS IV) ledet av Professor Cecilie Svanes' grønne områder, luftforurensing og helse gruppe.  

Lungeforskningsgruppen er tett integrert med Lungeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus, og gjennomfører kliniske og translasjonelle studier på nær alle lungesykdommer inkludert astma, KOLS, lungekreft, interstitiell lunge sykdom, obstruktiv søvn apne, tuberkulose, pneumothorax, empyem, covid-19 og amyotrofisk lateral sklerose.

Medlemmer i forskningsgruppen deltar også i gjennomføringen av flere multi-senter behandlingsstudier som Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, deltar i på blant annet astma, interstitiell lungesykdom og lungekreft.

En hovedinteresse de siste 10 årene for et flertall av forskerne i lungeforskningsgruppen har vært mikrobiomets betydning for utvikling av kronisk lungesykdom. Seniorforsker Randi Bertelsen med hennes BRuSH gruppe forsker på munnhulemikrobiomets betydning for lungehelse. Professor og gruppeleder Tomas Eagan og hans medarbeidere forsker på betydningen av luftveismikrobiomet i de nedre luftveiene, ved hjelp av de tre store studiene MikroKOLS, MikroILS og MikroLK.

Les mer om våre prosjekter på vår engelske nettside. 

Fikk prestisjepris
Bildet viser prisvinner som holder opp en blomsterbukett og et prisdiplom.

- Slapp alt jeg hadde i hendene og jublet

Medisinsk ferdighetssenter ved Det medisinske fakultet er tildelt den prestisjefylte Læringsmiljøprisen for 2023. Prisen ble overrakt under ferdighetssenterets "Åpen dag" mandag 13. november.