Hjem

Griegakademiets forskergruppe for norsk musikk – GAFONOM

Hovedinnhold

dør

OM GAFONOM
Griegakademiets forskningsgruppe for norsk musikk – forkortet til GAFONOM – ble etablert i 2011 og er en faglig møteplass for ansatte og stipendiater som arbeider spesielt med norsk musikk i form av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

 

GAFONOM har som mål å:

* bidra til å fremme og formidle vår egen kulturelle arv innen musikkfeltet

* bidra til å løfte frem og synliggjøre norsk musikk som av ulike årsaker er mindre kjent

* være en vital faglig aktør i det bergenske, nasjonale og internasjonale musikkliv

* formidle ny kunnskap om norsk musikk gjennom ulike formidlingskanaler til relevante fagmiljøer og allmennheten

* skape interesse hos studenter for å arbeide med norsk musikk på mastergrad- og stipendiatnivå gjennom å skape et fagmiljø og bygge et nettverk

 

GAFONOMs aktiviteter inneholder bl.a.:

* individuelle og gruppebaserte prosjekter

* prosjekter i form av CD-dokumentasjon, digitalisering, konsertfremføringer, editering/noteutgivelser, studier av fremføringspraksiser/interpretasjon, musikalsk analyse, musikkhistorisk forskning m.m.

* jevnlige faglige sammenkomster/seminarer med interne og eksterne bidragsytere

* samarbeid med samarbeidspartnere som Det nasjonale musikkarvprosjektet, Senter for Griegforskning m.m.

* deltagelse og innlegg på nasjonale og internasjonale konferanser

 

Av komponister som det arbeides med (eller som det har vært arbeidet med) i GAFONOM kan nevnes: Carl Arnold, Edvard Grieg, Agathe Backer-Grøndahl, Fartein Valen, Harald Sæverud, Magnar Åm, Geirr Tveitt, Ketil Hvoslef, Kenneth Sivertsen, Edvard Hagerup Bull, Knut Vaage, Klaus Egge, Ole Olsen, Eivind Alnæs, Signe Lund, Arvid Kleven, Catharinus Elling, Conrad Baden, Hjalmar Borgstrøm, Johannes Haarklou, Johan Selmer, Borghild Holmsen, Iver Holter, Ludvig M. Lindeman m.fl.

 

Link til GAFONOMs aktiviteter:

Digitalt Grieg seminar - 25.november 2020

(Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means

 

Nyheter
Troldsalen, photo by Helge Skodvin.

Millioner til kunstnerisk forskning på musikk

Griegakademiet – Institutt for musikk ved UiB har fått 3,74 millioner kroner fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid til et prosjekt om utøverens søken etter nye uttrykk.

Utgivelse
Chamber Works nr. 3

NY UTGIVELSE I CD-INNSPILLINGS-PROSJEKTET "KETIL HVOSLEFS KAMMERMUSIKK"

«Hvoslef Chamber Works No. III» er den tredje i en serie på ni CD-er med Ketil Hvoslefs samlede kammermusikk.

Prosjekter - GAFONOM
Kollasje med bilder hentet fra forestillingen, studenter fra Griegakademiet i kostyme.

Dragedukken

Høsten 2015 presenterte Griegakademiet Dragedukken, et syngespill i fire akter, skrevet av Enevold Falsen og komponert av Friedrich Ludwig Kunzen.