Hjem

Griegakademiets forskergruppe for jazz og improvisasjon – GAIMPRO

Hovedinnhold

Prosjekt med Tricia Boutté og Shannon Powell

GAIMPRO (Griegakademiets forskergruppe for jazz og improvisasjon) er Griegakademiets faglige møteplass for vitenskaplig ansatte og stipendiater innen jazz og improvisasjon.

 

 

Bilde til venstre: Forskergruppens medlemmer i samspill med Tricia Boutté og Shannon Powell fra New Orleans. Sildajazz 2015. 

GAIMPRO arbeider for å:

- utvikle ny kunnskap i og stimulere til refleksjon rundt ulike jazz- og improvisasjonspraksiser.

- forankre kunnskapsutviklingen i forhold til relevante felt, inkl. estetikk, historikk, framføringspraksis/interpretasjon, komposisjon, kulturstudier, musikkteori/-vitenskap og pedagogikk.

- stimulere til utvikling av og rekruttering til jazzstudier på master- og stipendiat/PhD-nivå.

- stimulere til aktiv formidling av egne prosjekter innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

- stimulere til økt kontakt og samarbeid med andre lignende fagmiljøer og enkeltpersoner i Norge og utlandet.

Formidling av resultater skjer gjennom utgivelse av egne innspillinger, konsertframføring, workshop/seminarer, deltakelse i nasjonale og internasjonale fagkonferanser og publikasjoner (journaler, bøker m.m.).

Infoside for interesserte søkere til våre jazzstudier

Studere jazz ved Griegakademiet?

Har du lyst til å studere jazz i Bergen? Hos oss på Griegakademiet – Institutt for musikk tilbyr vi deg en av landets beste jazzutdanninger. I et intimt og kreativt miljø med vel tjue andre fulltidsstudenter på jazz kan du få utvikle dine ferdigheter og kunstneriske potensiale.

It is all about sharing

Med jazzstudenter og lærere i New Orleans

Tjue jazzstudenter og fire lærere fra Griegakademiet - Institutt for musikk var i begynnelsen av oktober på en to-ukers studietur til New Orleans. Dette er tredje gangen på seks år at vi organiserer tur for våre studenter til denne byen, som har en så spesiell posisjon i jazzens historie.

Første kull på jazzstudiet

10 år med jazzstudier i Bergen

Ti år er gått siden fire unge, håpefulle jazzstudenter i august 2004 gjorde sin entre på Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen. Gjennom de ti årene har utdanningen utviklet seg til at jazzstudenter i dag kan få en full fireårig bachelorutdanning med fordypning i...

PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID

Det er mulig å søke Program for kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom vår institusjon og vår forskergruppe. For mer informasjon om programmet, klikk her. Søkere som er interessert kan henvende seg til seniorrådgiver Dagfinn Bach. (Epost: Dagfinn.Bach@uib.no)

GAIMPRO

 

Vitenskaplig ansatte (med angitt forskningsinteresse):

Universitetslektor Eivind Austad:

Utøvende praksis med særlig vekt på moderne jazz fra 1950-tallet fram til I dag, gehørsbasert improvisasjonsmetodikk med vekt på harmoniske og rytmiske forløp  og arrangering/komponering.

Førsteamanuensis Thomas T. Dahl:

Utøvende praksis med særlig vekt på moderne jazzgitar, improvisasjonteknikker,

ensembleutvikling og musikkproduksjon.

Førstelektor Steinar Sætre (leder):

Utøvende praksis med særlig vekt på tidlig jazz, arrangering/komponering, jazzhistorisk forskning og forskning på pedagogikk, kultur og praksiser i jazzutdanning.

Førsteamanuensis Magne Thormodsæter:

Utøvende praksis med særlig vekt på jazz i pianotrio- og kvintettsammenheng, samspillmetodikk, metodikk og forskning på  beatplassering og generell improvisasjonsmetodikk