Hjem

Griegakademiets forskergruppe for jazz og improvisasjon – GAIMPRO

Hovedinnhold

Nærbilde av hender som spiller trommer

GAIMPRO (Griegakademiets forskergruppe for jazz og improvisasjon) er Griegakademiets faglige møteplass for vitenskaplig ansatte og stipendiater innen jazz og improvisasjon.

 

 

 

GAIMPRO arbeider for å:

* utvikle ny kunnskap i og stimulere til refleksjon rundt ulike jazz- og improvisasjonspraksiser.

* forankre kunnskapsutviklingen i forhold til relevante felt, inkl. estetikk, historikk, framføringspraksis/interpretasjon, komposisjon, kulturstudier, musikkteori/-vitenskap og pedagogikk.

* stimulere til utvikling av og rekruttering til jazzstudier på master- og stipendiat/PhD-nivå.

* stimulere til aktiv formidling av egne prosjekter innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

* stimulere til økt kontakt og samarbeid med andre lignende fagmiljøer og enkeltpersoner i Norge og utlandet.

Formidling av resultater skjer gjennom utgivelse av egne innspillinger, konsertframføring, workshop/seminarer, deltakelse i nasjonale og internasjonale fagkonferanser og publikasjoner (journaler, bøker m.m.).

Opptak til Griegakademiet
Nærbilde av hånd og instrument

Bachelor i utøvende musikk eller komposisjon

Søknadsfristen for studiestart høsten 2024 er 15. desember 2023. Du kan søke fra 1.november 2023.

Opptak til Fakultet for kunst, musikk og design
Piano

Master i utøvende musikk eller komposisjon

Søknadsfristen for studiestart høsten 2024 er 15. desember 2023. Du kan søke fra 1.november 2023.