Hjem

GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning

Innhold

gamut

Griegakademiets senter for musikkterapiforsking - GAMUT

  • er et tvillingssenter ved UiB og Uni Research.
  • utvikler kunnskap om musikk og helse.
  • samarbeider med kommuner og helseforetak.
  • er internasjonalt orientert.
  • gir ut to internasjonale tidsskrift.

De to fagmiljøene i tvillingssenteret har hver sin profil og utfyller hverandre. På tvillingssenterets fellesside finner du informasjon om aktiviteter av særlig relevans for brukere, tjenesteytere og helseforskere.

Musikkterapiforsking i GAMUT - Griegakademiet, UiB

Griegakademiet har bygd opp et solid femårig integrert masterprogram i musikkterapi, supplert av forskerutdanning i regi av Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies. Sammen med Uni Research har Universitetet i Bergen ambisjoner om å utvikle et internasjonalt profilert utdannings- og forskingsmiljø i musikkterapi.

Musikkterapiforskerne ved Griegakademiet fokuserer i stor grad på humanistisk helseforsking (health humanities), med kvalitative studier og mixed methods, teoretisk forsking og kunstbasert forsking, se prosjektoversikt og oversikt over ansatte nederst på siden.

Musikkterapiforskere ved Griegakademiet tar også ansvar for å koordinere samarbeid mellom UiB, Uni Research, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, se POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi.

Masterstudenter og PhD-kandidater spiller en viktig rolle i utvikling av forskingssenteret og deltar i seminarer, prosjektutvikling og publisering.

Informasjon til masterstudenter

Informasjon til PhD-kandidater

NYHET
Merethe Wolf Lindvall

Utvider musikkterapitilbudet på Haukeland

På Haukeland Universitetssykehus tilbyr Helse Bergen musikkterapi både som behandling og som et tilbud som gjør sykehushverdagen litt bedre for barn og unge. Sykehuset legger også til rette for forskning og praksisplasser.

Nyhet
schmidt1

Prøver ut musikkterapi i palliativ omsorg

I Norge er musikkterapi foreløpig lite brukt i palliasjon. Haraldsplass Diakonale Sykehus går foran og tilbyr musikkterapi.