Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier

REAKTIVERINGSTEKTONIKK OG KARAKTERISERING AV DESTRUKSJONSSONER LANGS FORKASTNINGER I SOTRA-ØYGARDEN OMRÅDET

Masterstudent: Rebecca Olsen

Rebecca Olsen
Foto/ill.:
Rebecca Olsen

Hovedinnhold

SEMESTER START

Høst 2017

SEMESTER STOP

Vår 2019

PROJECT DESCRIPTION

Oppgavens mål er å bedre forstå geometri, kinematikk og evolusjon av Fjæreid-forkastningen nord på Sotra. I dette studiet vil det bli benyttet detaljkartlegging (flyfoto og dronefoto) av destruksjonssonen for å få forståelsen av den todimensjonale og til dels den tredimensjonale fordelingen og geometrien av sprekker og sprekkesoner. Videre vil attributter som lengde, frekvens, orientering, sprekkefyll og kinematiske indikatorer være med i modellen av hvordan disse strukturene er blitt utviklet over geologisk tid og hvordan disse påvirker væskestrøm i potensielle geotermiske, grunnvann eller hydrokarbonreservoar i slike bergarter.

MAIN SUPERVISOR

Eivind Bastesen