Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
Masterprosjekt V19 BRS

Masterprosjekt vår 2019 ved GEO - Christian Hermanrud

Forsegling av syn-og post rift feller

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse

Manglende forsegling av flytende væske er en hovedrisiko både ved lagring av CO 2 i undergrunnen og ved leting etter hydrokarboner. Data som gir kunnskap om slik forsegling kommen nesten utelukkende fra olje- og gassvirksomhet. Til nå er tolv MS oppgaver utarbeidet i PESTOH (PEtroleum and co 2 STOrage students of Hermanrud) gruppen for å bedre forstå hva som kontrollerer hydrokarbon-vann kontaktenes posisjon på ulike steder på norsk kontinentalsokkel, og derved når og hvor lekkasje finner sted. Arbeidet så langt har hatt fokus på (i hovedsak pre-rift) strukturelle feller.

Hypotese

Kolonnene er kontrollert av strukturelt spillpunkt, lekkasje vertikalt langs forkastninger, lateral forkastningsforsegling og utkiling av individuelle sandkropper. Den relative viktighet av disse faktorene avhenger primært av avsetningsmiljø og begravningshistorie.

Test (arbeid)

Et sett stratigrafiske feller – bade vann- og hydrokarbonførende – vil bli undersøkt for å avdekke hvilke faktorer som er bestemmende for fluidkontaktene. Basert på resultatene fra undersøkelsene vil det bli lett etter generiske sammenhenger som gjelder for et større antall strukturer.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 sp)

GEOV260, GEOV272, GEOV274, GEOV300, GEOV352, GEOV360, GEOV364, GEOV367, GEOV372