Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
Masterprosjekt GEO - Christian Hermanrud

Forkastningsforsegling i Krafla-Askja-området sør for Oseberg

Dette masterprosjektet er ledig fra og med opptaket høsten 2019

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse

Forsegling av flytende væske i undergrunnen er en viktig parameter både for lagring av CO2 og ved leting etter
hydrokarboner. Data som gir kunnskap om slik forsegling kommer nesten utelukkende fra olje- og
gassvirksomhet. 

Hydrokarbonkolonner som strekker seg dypere enn det strukturelle spillpunkt forekommer hyppig i Krafla-Askja-området syd for Oseberg. Generelle sammenhenger eksisterer mellom forkastningers forseglingegenskaper og deres fysiske egenskaper. Slike egenskaper kan knyttes til begravningdyp ved siste forkastningsbevegelse og forholdet mellom leire og sand i de forkastede bergartene. Dette masterprosjektet vil ta for seg et sett strukturer for å se i hvor stor grad forkastningsforsegling kan forklares av slike kjente og eventuelle nyutviklete sammenhenger.

Arbeidet vil bestå i seismisk tolking, forkastningsplananalyse, poretrykkanalyse og analyse av hva som kontrollerer fluidkontakter (olje-vann, olje-gass og gass-vann), og en samlet årsaksanalyse av observasjoner for et sett strukturer.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp)

GEOV 251 Videregående strukturgeologi 10
GEOV 260 Petroleumsgeologi 10
GEOV 272 Seismisk tolking 10
GEOV 274 Reservoargeofysikk 10
GEOV 352 Petroleumsgeologiske feltmetoder 5
GEOV 360 Sedimentologi og faciesanalyse 10
GEOV 364 Videregående bassenganalyse 5
GEOV 372 Integrert tolking av seismikk og geofysiske data 5

Eksterne data / External data    

Seismiske data fra Equinor

Felt- lab- og analysearbeid

Tilgang til fasiliteter for tolking av seismiske data er nødvendig.