Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur

Forskningsaktiviteter i Geodynamikkgruppen er i stor grad basert på teknisk instrumentering og infrastruktur tilgjengelig ved Institutt for geovitenskap.