Hjem
Geodynamikk og Bassengstudier
MASTERPROSJEKT - RESSURSER/ENERGI

Back-barrier Jylland

Prosjektbeskrivelse 
Dannelse av shoreface-back barrier platform sedimenter.

Langs den jyske østkysten finnes en rekke blotninger med lagune, shoreface og offshore transition sedimenter. Lagene blev avsatt i miocen, i en tid med fugtigt og varmt klima i Skandinavia. Sedimentene ble transportert til den østlige delen af Nordsjøbassenget fra floder som drenerte det sydlige Norge og sentrale Sverige. Den daværende kysten var utsatt for bølger og de miocene lagene er derfor sterkt preget av lag dannet under stormer. I lagserien, som er blottlagt på Jylland, finnes det eksepsjonelt velbevarte tempestiter (HCS’er og washover fans).

Ved Lillebelt, Østjylland, finnes godt bevarte shoreface – back-barrier platform sedimenter. Disse er aldri blitt beskrevet i detalj tidligere med hensyn til arkitektur og facies endringer. Oppgaven vil derfor inneholde en detaljert sedimentologisk oppmåling av lagserien, ev. kombinert med drone opptak.

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 stp):
GEOV300(5), GEOV302(10), GEOV352(5), GEOV360(10), GEOV361(10), GEOV362(5), GEOV364(5), GEOV370(5),
GEOV372(5)

Felt- lab- og analysearbeid
Feltarbeid øst Jylland 2-3 uker